Enginyer: actor en un equip

L'arrel del problema recau en tots aquells informàtics (gent de l'àmbit) que creuen que solament han de fer la seva feina durant 8 hores: asseure's a la cadira, llegir les tasques assignades i executar-les; i acaba oblidant quelcom tan important com la comunicació. Sabríem respondre què és el treball en equip?Puc parlar per la meva professió, és clar, però de ben segur que l'entrada d'avui és extrapolable a qualsevol altra especialització. D'ençà que vaig iniciar la carrera, no recordo assignatura que no ens fes treballar en equip, sobretot projectes, i la veritat és que pocs grups podien quedar satisfets que tots havien fet la mateixa quantitat de feina... o aproximada. Vam necessitar una assignatura a últim curs per entendre molts quin era l'origen dels conflictes de 4 anys d'estudis: no havíem jugat en cap moment en equip.

El problema és que aquesta realitat es reflecteix quan la mateixa situació s'acaba donant a les empreses. Desenvolupador, analista, arquitecte, lead... oblida't si creus que sense treball en equip podràs tirar endavant un projecte de manera satisfactòria i molt menys en un entorn d'alt rendiment. I espero que quedi palès en la meva entrada, que la gestió dels recursos humans dels quals parlaré sempre va acompanyat d'un grup de persones, sinó no té sentit.
En un entorn de treball on cadascú aporti la seva motivació personal i el conjunt entengui aquesta aportació individual, acabarà derivant en una qualitat irrepetible en el producte. Això també obre les portes al tema de la gestió del talent que espero poder tractar en una entrada futura.
Introdueixo primer alguns conceptes que potser escoltem molt i, des del meu punt de vista, són més senzills del que pensem i clau per una bona execució d'un projecte.


Treball en equip

És l'element més bàsic de la gestió d'una organització, dibuixar un objectiu comú i treballar col·laborativament i aconseguir sinergies entre els participants. Cal que les responsabilitats i les aportacions individuals es vegin motivades, impulsades i sentin la iniciativa de formar part d'un tot; només així aconseguirem que l'equip respecti i valori l'aportació de cadascú i aconseguirem un producte d'alta qualitat. Ho reflecteix molt bé aquesta reflexió del coach Enrique Jiménez: "la suma de les debilitats constitueix la fortalesa del col·lectiu".

Mentalitat creativa

Un element clau que sovint es veu reprimit en molts entorns de treball és la mentalitat creativa, entenem la importància que tots els membres d'un equip puguin aportar la seva experiència i coneixements i valorar-los? N'hi ha diversos perfils, podem identificar des de la capacitat de preveure el futur i entreveure estratègies de funcionament a llarg termini; l'habilitat de veure la situació des de diferents perspectives, reformulant el frame actual; la pluja d'idees és un bon múscul contra els problemes, fer-ne un constant ús ajuda a innovar en la resolució de problemes... Entre molts altres perfils. Aquí també hi podem incloure la intuïció, els reptes i l'habilitat de centrar-se en un problema.

Rols i responsabilitats

Perfectament compatibles en qualsevol tipus d'estructura, cal assignar rols i responsabilitats als membres d'un equip perquè entenguin quin és el paper que han de desenvolupar. És bàsic en equips distribuïts que aquest aspecte quedi molt clar, ajudarà al desenvolupament diari de la feina i evitarà entrebancs entre diferents membres per deures creuats. És relativament més fàcil estar en contacte amb la feina diària de tothom en un equip petit, és per aquest motiu que per equips molt grans es recomana segregar el conjunt en diferents departaments amb els mateixos rols presents.

Entesa i comprensió

Si bé podria ser una de les grans característiques de la comunicació interpersonal, és una característica global de l'equip. Identifiquem dos tipus de comprensió: l'entesa de la informació (visió més analítica o tècnica) i l'entesa entre persones (empatia). En la primera branca tenim la visió més tècnica, aquell enginyer que és capaç de detectar els patrons de manera més clara, aquell que troba la resolució més eficient a l'algoritme... els que proporcionen llum al problema. Aquests ajuden en el procés de comprensió i resolució del problema i se'n beneficia directament l'equip sencer. En la segona branca trobem una de les grans mancances en el sector: l'entesa entre companys d'equip. Clarificar la situació, estructurar les dades i els recursos, connectar de manera emocional amb les diferents dimensions que pot prendre una situació i triar el llenguatge verbal apropiat per expressar una idea o opinió. Si els membres d'un equip són molt capaços de connectar analíticament però no emfàticament, s'aniran creant tensions i situacions no resoltes que dificultaran a la llarga l'entesa de l'equip i el seu rendiment.

Realment afecta tot això a un grup d'enginyers?


Introdueixo la reflexió: imagina't un equip de testing i un equip de desenvolupament separats, creus amb la teva experiència que tenen gaire comunicació? Si els obliguem a mantenir una comunicació forçosa i a la vegada extralimitada, estarem perdent massa temps en coses innecessàries; de la mateixa manera si mai s'han creuat una paraula, però sí codi, la tensió entre ells anirà creixent sense ser-ne conscients.

Les preferències individuals per a diferents estratègies poden descarrilar un equip fàcilment. Recupero una situació: imagina't fent una pluja d'idees sobre com resoldre un gran conflicte en una branca de Git (situació molt coneguda per molts de nosaltres) i mentre un dels companys intenta aportar idees (l'identifiquem com l'usuari del pensament obert) un altre s'enroca i repeteix que la culpa és d'haver utilitzat rebase (l'identifiquem com a l'usuari del pensament tancat). Aquí doncs tenim un problema: un treballador vol avançar, independentment de l'origen del problema, i l'altre s'enroca sobre el motiu o culpable del problema. I com aquest exemple, molts: he vist tancar issues amb ugly code perquè un desenvolupador no s'atrevia a reobrir-li a l'altre, o com un treballador no expressava una brillant idea que havia tingut per resoldre un error perquè les seves propostes mai eren escoltades... ens sona a tots, oi?
Si som capaços de treballar en situacions de comunicació i win-win, tindrem revisions de codi més productives i un equip més sa i feliç.

Les tendències actuals cap a desenvolupament àgil i DevOps necessiten un equip distribuït que estigui recolzat i constantment motivat, però també que treballin en estreta col·laboració. Només així aconseguirem un producte innovador, d'alta qualitat amb una versió final brillant. Introdueixo l'últim exemple: imaginem-nos una màquina, una de complexa i grans dimensions, composat d'engranatges i mecanismes que encaixen i treballen uníson a un tempo concret. Només que una sola peça de la gran maquinaria falli, el nostre element més dèbil, aquesta deixarà de funcionar o continuarà funcionant amb una part de l'estructura bloquejada.

En conclusió


No podem percebre a l'equip com la branca de producció en el nostre repositori; no es tracta només d'anar fent commits de la nostra feina i avançar sobre el rumb marcat pel líder de desenvolupament. Amb una filosofia més d'empresa, el líder i l'equip han de ser conscients que fa temps que van deixar de ser recursos per ser capital humà, un capital que ha de saber desenvolupar i entendre a la vegada, que no ho està fent sol.

Treball en equip motivant la creativitat per aconseguir una alta eficiència i un alt grau d'innovació. I tu enginyer, ets espectador o actor en el teu equip?


Recomanat: 


Forbes: Why And Where Is Teamwork Important

The importance of team skills for software development:
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0051486

The Influence of Teamwork Quality on Software Team Performance:https://askeplaat.files.wordpress.com/2013/01/isrtwq_full.pdf

0 Comentarios