Què és la IA? Introducció i escolesUn cop introduïda la història d'aquesta ciència i la seva evolució, ja estem en context per poder donar una definició aproximada.


Deixeu-me donar primer la definició d'itel·ligència que dóna l'Institut d'Estudis Catalans: “Capacitat major o menor de comprendre, d’aprendre, de resoldre situacions noves, etc.” Una vegada donada una definició, podem definir la IA de la mateixa manera, però aplicada a les màquines. Se que no és molt exhaustiva aquesta descripció, però ajuda a situar-se. Sabem doncs que té com a finalitat dissenyar màquines o agents intel·ligents.I ara pregunto, i un agent intel·ligent què és?
(1)Entitat capaç de percebre l'entorn i d'actual sobre d'ell.
(2) Entitat de software persistent amb un sol propòsit especific. 
(3) Un agent autònom és un sistema que habita en un entorn dinàmic i complexe, en el que percep i actual de manera autònoma, aconseguint el conjunts d'objectius pel que va ser dissenyat. 
(4) Un programa auto-contingut que és capaç de controlar les seves accions i decisions per aconseguir uns objectius.

Com podeu veure, quan més profunditzem, més ens costa definir perquè més ampli és tot el món que abasta. Així que deixeu-me que em quedi amb la frase que va dir una vegada Marvin Minsky “ La Intel·ligència Artificial és la ciència de construir màquines per que realitzin feines que, si les fessin humans, requeririen intel·ligència.” Tot i que pot abastar des de la probabilitat i lògica bàsica fins als sistemes més complexos. Aquesta cita de Minsky introdueix les qüestions filosòfiques que sempre han anat de la mà de la IA. Qüestions sobre la naturalesa de la ment i l'ètica de crear éssers artificials, temes que han estat tan abordats pel mite, la ficció i la filosofia des de l'antiguitat.

Per acabar us vull parlar de les dues escoles de pensament que existeixen. Molts són els científics i enginyers que actualment no les separen però, per costum i facilitat us en faré unes pinzellades.

. Intel·ligència Artificial Convencional

Aquesta engloba majoritàriament mètodes que estan classificats com aprenentatge de les màquines. Són estudiades pels programadors i es caracteritzen per l'estudi de l'anàlisi estadístic i formal del comportament dels éssers humans. Aquest anàlisi és el que es coneix com la IA simbòlica i lògica entre altres noms. L'anàlisi inclou:
   1. Raonament basat en casos: Ajuda a prendre decisions mentre es resolen certs problemes concrets i a part de que són molt importants, necessiten un bon funcionament.
   2. Sistemes experts: Donen una solució a través del coneixement previ del context en què s'aplica i ocupa certes regles i relacions.
   3. Xarxes Bayesianes: proposen solucions mitjançant inferència probabilística.
   4. Intel·ligència artificial basada en comportaments: que tenen una autonomia i poden autoregular-se i controlar-se per a millorar.
   5. Smart process manegement: facilita el prendre decisions complexes, proposant una solució a un determinat problema de la mateixa manera que ho faria un especialista en l'àrea.
. Intel·ligència Computacional

La Intel·ligència computacional engloba el desenvolupament interactiu del sistema i/o aprenentatge d'aquest. Aquest aprenentatge es basa en data empírica que s'associa amb la computació del sistema de la IA (programes introductoris) i del raonament matemàtic simple de problemes.
Inclou mètodes com:
 1. Xarxes Neuronals: són sistemes que tenen la capacitat de reconèixer patrons de data. A mesura que pasa la informació, el sistema realitza la lectura i busca un patró de pugui reconèixer. El defecte del sistema és que sols pot llegir dades que reconegui i estiguin en el sistema i no s'ajusta a possibles canvis.
 2. Sistemes “Fuzzy”: són sistemes que contenen en les seves comandes unes tècniques que s'utilitzen per raonar d'acord a la incertesa del problema (S'ajusta o reacciona). Actualment és utilitzat a l'industria moderna en especial a sistemes de control de productes al consumidor.
 3. Sistemes que han evolucionat en computació: aquí s'apliquen conceptes biològics del sistema com la mutació de les dades en el sistema, la duplicació d'aquestes i l'anàlisi del problema per arribar a una conclusió.


0 Comentarios