Història de la IA (Antiguitat)

Si haguéssim de buscar el vertader origen de la intel·ligència artificial hauríem de remuntar-nos en molts anys a l'antiguitat. Les idees fonamentals d'aquesta es remunten a la lògica i algoritmes dels grecs i a les matemàtiques dels àrabs, varis segles abans de Crist.

Deixeu-me doncs que abans de parlar de la dècada clau per la IA que és el 1950, li dediqui una entrada en aquest blog a les bases filosòfiques i científiques d'aquesta.Aristòtil al 300 aC va ser el primer en descriure de manera estructurada un conjunt de regles, sil·logismes, que descriuen una part del funcionament de la ment humana i que a partir de premisses donades, reprodueixen conclusions racionals.The programmable automata of al-Jazari.
No gaires anys més tard es van trobar els primers autòmats a la Xina i Alexandria. Amb fins diversos com calcular la posició dels astres o reguladors de flux d'aigua la base era la mateixa: Eines per demostrar les teories científiques de l'època.

És aquí doncs on podem començar a donar una definició a aquests esdeveniments: la suposició que el procés del pensament humà pot ser mecanitzat.Ramón Llull


Avancem en el temps i no ens oblidem el filòsof de casa: Ramón Llull (1232-1315) que va desenvolupar varies màquines lògiques dedicades a la producció de coneixement per mitjans lògics. Ell mateix les descrivia com entitats que combinaven operacions lògiques produïdes per elles mateixes que podrien arribar a explicar veritats bàsiques.George Boole

Qui els hi diria a Leibniz, Thomas Hobbes i René Descartes que les seves discussions durant el segle XVII sobre que la “raó no és més que un càlcul” i que la seva visió sobre un llenguatge universal de càlcul que reduiria l'argumentació del càlcul, serien la base de la hipòtesi del sistema de símbols físics que es convertiria en la fe la la investigació en IA?Com a bona base de la lògica, esmentem a Geroge Boole qui el 1847 va establir la lògica proposicional(booleana) molt més completa del que hi havia fins llavors. I 40 anys després Gottlob Frege l'estén i escriu la Lògica del Primer Ordre.

Esquema de la màquina de Turing


Va ser el 1937 on Alan Turing va publicar un article sobre els nombres calculables, un article que es pot considerar com la base teòrica per a totes les ciències de la computació. Va ser en aquest article on va incloure el concepte de Màquina de Turing, una entitat matemàtica abstracta que va formalitzar el concepte d'algorisme i va resultar ser la precursora de les computadores digitals.ENIAC
En 1940 Turing i el seu equip van construir el primer ordinador electromecànic i en 1941 Konrad Zuse va crear la primera computadora programable i el primer llenguatge de programació d'alt nivell Plankalkül. Les següent màquines més potents, encara que amb el mateix concepte, van ser l'ABC i ENIAC.
En 1943 Warren McCulloch i Walter Pitts van presentar el seu model de neurones artificials, el qual es considera el primer treball del camp d'intel·ligència artificial, tot i que encara no existia el terme.I amb aquesta petita presentació arribem a la dècada dels 50. Us espero a la pròxima entrada on ens dedicarem a la “formulació de la definició” i el naixement de la ciència IA com és coneguda actualment.Agraeixo la Viquipèdia(http://ca.wikipedia.org/) els dos últims paràgrafs, ha estat el lloc on més ben explicat estava i no calia modifica res.

0 Comentarios